Služby

Kvalifikace svářečů

 • doškolení a přezkoušení svářečů s oprávněním ke svařování podle ČSN norem
 • zajištění kursů ve svářečské škole podle ČSN EN 287-1, ČSN 05 0705
 • zajištění doškolení a přezkoušení svářečů s oprávněním ke svařování podle norem ČSN EN 287-1,
 • zajištění zkoušek svářečských operátorů dle ČSN EN 1418,
 • zajištění zkoušek páječů podle ČSN EN 13133
 • zajištění zkoušek svářečů betonářských ocelí ve smyslu ČSN EN ISO 17660-1 a 2
 • zajištění zkoušek svářečů plastů dle ČSN EN 13067

 

Svářečský dozor

 • podle požadavků ČSN EN ISO 14731, ČSN EN 3834 – 2, 3, 4

 

Inspekční činnost

 • příprava inspekce podle ČSN EN ISO 15614-1-13, ČSN EN 13134, ČSN EN 15620, ČSN EN 13134, ČSN EN ISO 14555, ČSN EN ISO 15610, ČSN EN ISO 15611, ČSN EN ISO 15612, ČSN EN ISO 15613
 • zajištění inspekce

 

Konstrukční činnost

 • projekce a konstrukce svařovaných konstrukcí všech typů podle mezinárodně platných norem a předpisů

 

Ostatní

 • vypracování
  • technologických postupů svařování
  • odborných posudků
  • pWPS
  • pBPS
 • zajištění
  • mechanických zkoušek
  • dodávek svařovacích materiálů a zařízení
  • kvalifikovaných svářečů na Vaše pracoviště
 • řešení problematiky
  • svařitelnosti materiálů
  • optimalizace svařovacích parametrů