Technické poradenství

Technické poradenství v oblastech

  • svařování
  • vybavení svařovacích pracovišť včetně automatizovaných provozů
  • plánování výroby(metodika 6σ, FMEA)
  • měření výkonnosti a efektivnosti procesů
  • statistika, analýza a vyhodnocování dat
  • zlepšení kvality procesů a jejich další zdokonalování
  • „Štíhlé výroby“